Voditelj projekta:

doc. dr. sc. Frane Malenica
Odjel za anglistiku, Sveučilište u Zadru
Obala Kralja P. Krešimira IV 2, 23000 Zadar

E-pošta: fmalenica@unizd.hr

Tel.: 023/200-713