Istraživačka skupina – suradnici na projektu

Doc. dr. sc. Frane Malenica zaposlen je na Odjelu za anglistiku Sveučilišta u Zadru.

Istraživački interesi: morfologija, sintaksa, konstrukcijska gramatika, tvorba složenica, korpusna lingvistika.

Zaduženja u projektu: koordiniranje projektnih aktivnosti, osmišljavanje i izrada nacrta eksperimenata i podražaja korištenih u eksperimentima, regrutiranje ispitanika za sudjelovanje u istraživanju te obrada i analiza prikupljenih podataka.

 

Izv. prof. dr. sc. Mojca Kompara Lukančić zaposlena je na Fakultetu za varnostne vede i Fakultetu za turizam Sveučilišta u Mariboru.

Istraživački interesi: leksikografija, tvorba kratica, dvojezičnost, usvajanje jezika i prevođenje.

Zaduženja u projektu: analiza i validacija primjera prikupljenih korpusnom analizom, lokalizacija materijala na slovenski jezik, regrutiranje ispitanika za sudjelovanje u istraživanju i pomoć pri provođenju eksperimenta na svojoj instituciji.

Dr. sc. Emilija Mustapić Malenica zaposlena je kao viša lektorica na Odjelu za anglistiku Sveučilišta u Zadru.

Istraživački interesi: psiholingvistika, procesiranje jezika, multimodalna komunikacija, verbalna i neverbalna komunikacija te poučavanje jezika.

Zaduženja u projektu: koordiniranje aktivnosti vezanih uz provođenje eksperimenata, osmišljavanje i izrada nacrta eksperimenata i podražaja korištenih u eksperimentima, pripremanje popratnih materijala, implementacija i izrada eksperimenta u programu E-Prime 3.0, provođenje eksperimenata po istraživačkim lokacijama te obrada i analiza podataka.

Jakov Proroković, mag. zaposlen je kao asistent na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja, Sveučilišta u Zadru.

Istraživački interesi: usvajanje prvog jezika, usvajanje drugog jezika, korpusna lingvistika.

Zaduženja u projektu: analiza i validacija primjera prikupljenih korpusnom analizom koji će se koristiti u glavnom eksperimentu, regrutiranje ispitanika za sudjelovanje u istraživanju i pomoć pri provođenju eksperimenta na svojoj istraživačkoj lokaciji.

Jelena Gugić, prof. zaposlena je kao asistentica na Fakultetu za Odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Istraživački interesi: kontrastivna analiza jezičnih elemenata (kolokacija) u hrvatskom i engleskom jeziku, upravljanje jezikom, sociolingvistički čimbenici  jezičnih promjena.

Zaduženja u projektu: analiza i validacija primjera prikupljenih korpusnom analizom koji će se koristiti u glavnom eksperimentu, regrutiranje ispitanika za sudjelovanje u istraživanju, pomoć pri provođenju eksperimenta na svojoj istraživačkoj lokaciji  te pomoć pri izradi nastavnih materijala.

Istraživačka skupina – vanjski suradnici

Doc. dr. sc. Jana Willer-Gold zaposlena je kao docentica za Eksperimentalnu sintaksu/Psiholingvistiku pri Fakultetu za lingvistiku, filologiju, i fonetiku Sveučilišta u Oxfordu.

Istraživački interesi: teorijsko i eksperimentalno modeliranje morfosintaktičkih varijacija (sročnost, elipsa, PCC) u svjetskim jezicima (slavenski, bantuski, indoarijski jezici), konceptualni odnosi između teorijskih pojmova i eksperimentalnih metoda.

Zaduženja u projektu: vanjski suradnik/savjetnik za eksperimentalna pitanja i statističku obradu podataka.

Istraživačka skupina – studenti

Roko Arbutina, student 3. godine preddiplomskog studija anglistike i sociologije

Andrea Krivokapić, studentica 1. godine diplomskog studija anglistike i lingvistike

Ivan Lujo, student 1. godine diplomskog studija anglistike i kroatistike

Lucija Periš, studentica 2. godine preddiplomskog studija anglistike i francuskog jezika i književnosti

Create Your Own Website With Webador