Aktivnosti na projektu

1. projektni sastanak održan je 10. studenog 2023. od 11:00 do 13:00 na Sveučilištu u Zadru. Na sastanku su sudjelovali svi suradnici i studenti na projektu. 

2. projektni sastanak održan je 14. prosinca 2023. od 14:30 do 15:30 putem Zooma. Na sastanku su sudjelovali svi suradnici na projektu i dvoje studenata.

3. projektni sastanak održan je 18. siječnja 2024. od 14:30 do 15:30 putem Zooma. Na sastanku su sudjelovali svi suradnici na projektu i troje studenata.

4. projektni sastanak održan je 23. veljače 2024. putem Zooma. Na sastanku je sudjelovalo četvero suradnika na projektu i svi studenti.

5. projektni sastanak održan je 21. ožujka 2024. putem Zooma. Na sastanku su sudjelovali svi suradnici i dvoje studenata.

6. projektni sastanak održan je 16. svibnja 2024. putem Zooma. Na sastanku je sudjelovalo četvero suradnika i dvoje studenata.

Create Your Own Website With Webador